Koleżanki i Koledzy,

w porozumieniu z Organizatorami serdecznie zapraszamy na konferencję Intensywna Wiosna w Krakowie. Konferencja prowadzona jest w języku angielskim, gromadzi najlepszych wykładowców europejskich i podsumowuje tematy poruszane na największych kongresach międzynarodowych.

W trakcie konferencji odbędzie się sesja nt płynoterapii IFADmini profesora Manu Malbrain z Brukseli, przed konferencją warsztaty wentylacji mechanicznej.

Strona konferencji:  intensivespring.com

Warsztaty: academy.intensivespring.com