Koleżanki i Koledzy!
Polski Klub Dostępu Naczyniowego powstał jako oddolna inicjatywa grupy lekarzy i pielęgniarek różnych specjalności zajmujących się szeroko rozumianym zakresem problemów związanych z dostępami naczyniowymi. Pomysł ten zasadza się na integracji środowisk medycznych, które w toku codziennej pracy zajmują się problemami związanymi z zakładaniem, opieką i leczeniem powikłań wynikających z wkłuć obwodowych, centralnych, krótko i długoterminowych i innych. W minionym roku spotkaliśmy się na pierwszej Konferencji, która była podsumowaniem dotychczasowej pracy całego naszego środowiska i jednocześnie próbą zaplanowania przyszłych dróg rozwoju. Wiemy, że Konferencja ta spotkała się z bardzo pozytywnymi ocenami i odbiorem uczestników. W jej trakcie duża liczba osób zadeklarowała chęć uczestnictwa w jej kolejnych edycjach. Co więcej – sporo osób zgłosiło potrzebę uczestnictwa w codziennej pracy oraz zamiar wspierania działań statutowych naszego Klubu. Polegają one na przygotowaniu wspólnych stanowisk, krzewieniu wiedzy, popularyzacji wytycznych międzynarodowych a przede wszystkim na stworzeniu platformy wymiany myśli i poglądów dla licznych entuzjastów i pasjonatów tej gałęzi wiedzy, którymi to WY – członkowie Klubu – jesteście!
W tym miejscu – jako Zarząd PKDN – chcemy Was poprosić o zaangażowanie się w prace, które bez wsparcia finansowego ze składek członkowskich nie ruszą z miejsca. Prosimy Was serdecznie – dotrzymajcie deklaracji jakie złożyliście! Pomóżcie nam realizować zobowiązania, jakie przed nami, czyli Zarządem postawiliście na Walnym Zebraniu członków Klubu. Wypełnijcie własne zobowiązania i zapłaćcie składki członkowskie, bez których nie jesteśmy w stanie zapewnić ciągłości funkcjonowania klubu, strony internetowej, serwisu. Bez tych pieniędzy, bez Waszego wkładu – nic nie osiągniemy.

Od stycznia 2018 wysokość składki wynosi: 120 PLN/rok dla lekarzy specjalistów i 60 PLN dla pielęgniarek, lekarzy rezydentów i innych zawodów medycznych.
Nr konta PKDN: 21 1950 0001 2006 6830 8226 0002

Zarząd PKDN