Zarząd Polskiego Klubu Dostępu Naczyniowego podjął Uchwałę o powołaniu dra Rafała Młynarskiego na stanowisko Sekretarza Stowarzyszenia powierzając mu nadzór nad korespondencją, księgowością i sprawami formalnymi Stowarzyszenia.