Zarząd Polskiego Klubu Dostępu Naczyniowego podjął Uchwałę o zaprzestaniu pobierania składek członkowskich od członków stowarzyszenia. Od dziś więc członkostwo w naszym Stowarzyszeniu jest bezpłatne. Członkowie stowarzyszenia uzyskają dostęp do tworzonej właśnie platformy z aktualnymi zaleceniami, wytycznymi, forum umożliwiającym uzyskanie pomocy w problemach klinicznych oraz podyskutowanie o tym co w dostępnie naczyniowym (a może nie tylko?) ważne. Ponadto członkowie stowarzyszenia uzyskują specjalne warunki finansowe uczestnictwa w kursach, szkoleniach i konferencjach organizowanych przez Polski Klub Dostępu Naczyniowego.