W dniu dzisiejszym odbyło się Walne zebranie Członków Stowarzyszenia Polski Klub Dostępu Naczyniowego.

Podczas zebrania przyjęto Uchwały o powołaniu stanowisku Sekretarza Stowarzyszenia, o zniesieniu pobierania składek członkowskich oraz udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi. Wybrano także nowe Władze Stowarzyszenie. Prezesem Polskiego Klubu Dostępu Naczyniowego wybrano Jarosława Lesia, Viceprezesem została Aneta Trzcińska, a jako Członków Zarządu wybrano Elżbietę Lisowską i Jakuba Turka.

Zgodnie ze Statutem Członkiem Zarządu została także ustępująca Prezes Stowarzyszenia, czyli Małgorzata Misiak.