W dniu 14.10.2022 o godzinie 18:30 w Sali konferencyjnej Hotelu Arche Krakowska (Warszawa, Al. Krakowska 237) odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polski Klub Dostępu Naczyniowego. Spotkanie odbędzie się przy okazji orgaznizowanego w tym miejscu III Kongresu Dostępu Naczyniowego. Z tego powodu, gdyby przedłużyły się obrady podczas konferencji, godzina rozpoczęcia spotkania może ulec zmianie.

Podczas zebrania ustępujący Zarząd przedstawi sprawozdanie z 5 lat pełnienia swoich funkcji oraz odbędą wybory nowego Zarządu.

Konieczne będzie także przegłosowanie podjętych przez Zarząd Uchwał dotyczących zwolnienia członków stowarzyszenia z opłacania składek oraz powołania stanowiska Sekretarza – aby powyższe zmiany mogły zostać wpisane do Statutu Stowarzyszenia i zgłoszone do Krajowego Rejestru Sądowego.

Zarząd Stowarzyszenia PKDN