Idea powołania Polskiego Klubu Dostępu Naczyniowego narodziła się podczas Konferencji Dostęp do Łożyska Naczyniowego – dializy, leki, żywienie w 2004 roku. Po wielu latach nieformalnych działań, w grudniu 2014 roku powołano Stowarzyszenie Polski Klub Dostępu Naczyniowego.

Celem stowarzyszenia jest integracja środowisk zajmujących się dostępem naczyniowym, poczynając od dostępu obwodowego, poprzez dostęp centralny zarówno krótko- jaki i długoterminowy, dostęp dializacyjny, na elektrokardiologii kończąc. Zadania statutowe PKDN to przede wszystkim współpraca z innymi towarzystwami naukowymi, konsultantami krajowymi oraz samorządami zawodowymi, stworzenie platformy porozumienia pomiędzy różnymi obszarami wykorzystania dostępu do naczyń. Jednym z kluczowych zadań stowarzyszenia jest tworzenie i publikowanie zaleceń dotyczących wytwarzania oraz obsługi dostępów naczyniowych, przygotowywanie jednolitych programów szkoleniowych oraz prowadzenie kursów doszkalających. W obszarze zainteresowania Polskiego Klubu Dostępu Naczyniowego jest także współpraca z urzędami państwowymi oraz podmiotami odpowiedzialnymi za finansowanie świadczeń zdrowotnych, w celu optymalizacji procedur dotyczących wykorzystywania dostępu do naczyń.

Członkiem stowarzyszenia może zostać osoba wykonująca zawód medyczny, posiadająca prawo wykonywania zawodu na terenie Polski.

Polski Klub Dostępu Naczyniowego

Zarząd

Jarosław Leś – prezes

Aneta Trzcińska – viceprezes

Elżbieta Lisowska – członek zarządu

Małgorzata Misiak – członek zarządu

Jakub Turek – członek zarządu

Rafał Młynarski – sekretarz

Komisja Rewizyjna

Tadeusz Małas

Tomasz Gołębiowski

Michał Wruk

Siedziba

ul. Sieroca 3
20-089 Lublin

Konto bankowe

21 1950 0001 2006 6830 8226 0002