Paweł Grudzień, Joanna Barnaś-Franczak

Podczas rutynowego płukania portu dożylnego stwierdzono brak możliwości aspiracji, co po takim czasie funkcjonowania implantu (implantacja 23.04.2010-cewnik silikonowy 2,2/1,0) nie wydaje się być zaskoczeniem, ale próba przepływu do portu i cewnika też okazała się niemożliwa, nie powtarzano prób aspiracji i podawania pod ciśnieniem soli fizjologicznej do układu portu. Pacjent odczuwał niewielki ból i rozpieranie w okolicy wejścia cewnika do żyły szyjnej wewnętrznej prawej podczas prób wlewu do portu.

Usunięto igłę typu Hubera z komory portu.

Zalecono kontrolę radiologiczną.

W obrazie radiologicznym stwierdzono migrację cewnika portu z żyły głównej górnej do żyły szyjnej wewnętrznej prawej, oraz jego zapętlenie w świetle żyły szyjnej wewnętrznej prawej. Nie było pewności kiedy cewnik migrował i czy nie jest unieruchomiony w świetle naczynia.

Wobec stwierdzonej niedrożności cewnika, nie podejmowano próby kontroli położenia cewnika z użyciem kontrastu.

Port Naczyniowy Dożylny postanowiono usunąć, jako niespełniający swej funkcji, oraz niedrożny i zagrażający niedrożnością spływu do żyły głównej górnej.

Pacjent zakończył Chemioterapię ponad dwa lata temu, dlatego uznano, że w tej chwili nie ma potrzeby utrzymywania stałego dostępu naczyniowego typu port.

Zakwalifikowano Pacjenta do pilnego usunięcia implantu Portu Dożylnego.

Poproszono o współpracę zespół Pracowni Hemodynamiki, gdzie istnieje możliwość pełnego, w czasie rzeczywistym podglądu przebiegu zabiegu w obrazie rtg oraz przeprowadzenia zabiegu w warunkach takich jakie panują w Sali operacyjnej.

Po wyczerpującym poinformowaniu Pacjenta o konieczności zabiegu i jego warunkach oraz planowanym przebiegu, uzyskano świadomą zgodę na zabieg usunięcia implantu portu naczyniowego.

Po przygotowaniu pola operacyjnego, w znieczuleniu miejscowym uwolniono część cewnika z tkanki podskórnej i pod kontrolną rtg stwierdzono przemieszanie się cewnika w świetle żyły szyjnej wewnętrznej pod przy niewielkim pociąganiu wypreparowanej części cewnika; usunieto najpierw zapętlony cewnik z żyły szyjnej wewnętrznej, następnie po rozpreparowaniu komorę portu z kieszeni podskórnej wraz z cewnikiem ztunelizowanym pod skórą.

Potwierdzono usunięcie kompletnego implantu i zaopatrzono chirurgicznie ranę.

Przebieg po zabiegu bez powikłań.

Wnioski:

Implant Portu dożylnego nie powoduje szczególnych ograniczeń w codziennym życiu dla Pacjenta, jednakże stawia przed Pacjentem pewne ograniczenia dotyczące niektórych zachowań.

Pacjent jest szczegółowo informowany przed i po zabiegu jakich czynności musi unikać.

Dotyczą one głównie prac fizycznych i sytuacji związanych z możliwością zaburzenia (nawet chwilowego potencjalnego odwrócenia przepływu krwi w żyle głównej górnej i jej dorzeczu).

Z wywiadu przeprowadzonego w w/w przypadku możemy wnioskować, że do migracji cewnika doszło najprawdopodobniej podczas ciężkiej pracy fizycznej polegającej na dźwiganiu- unoszeniu ciężkich przedmiotów z ziemi.

Wydaje się też istotne umieszczanie dłuższego odcinka cewnika portu sięgającego końcowego odcinka żyły głównej górnej lub prawego przedsionka serca.