W imieniu Polskiego Klubu Dostępu Naczyniowego chcę podziękować wykładowcom, uczestnikom, osobom przygotowującym i obsługującym 3 Kongres PKDN, który odbył się w październiku bieżącego roku w Warszawie.

Jest nam niezmiernie miło, że w kongresie wzięło udział ponad 200 uczestników, co po długim okresie wstrzymania zjazdów i spotkań naukowych jest liczbą znaczącą.

Warsztaty odbywające się w przeddzień Konferencji cieszyły się bardzo dużym zainteresowanie. Świadczy to o konieczności zwiększenia dostępności szkoleń z wytwarzania i obsługi dostępów naczyniowych co postaramy się uczynić.

Oczywistym jest niemożność poruszenia wszystkich nurtujących nas zagadnień w przeciągu 2 dni, dlatego też zachęcam do wzięcia udziału w następnym 4 Kongresie PKDN który planujemy w 2024 roku na Górnym Śląsku.

Jeśli mają państwo uwagi dotyczące minionego kongresu lub tematy które chcielibyście by zostały poruszone na następnych spotkaniach proszę o kontakt przez naszą stronę internetową.

Z wyrazami szacunku

Jarosław Leś
Prezes Polskiego Klubu Dostępu Naczyniowego